Práca pre obchodníkov

Práca na dosah:

Kategórie článkov

Chcem ísť na

Reklama

Aktuálne spravodajstvo

Prvý polrok 2008/09: Miba zaznamenáva ziskový rast   

Nárast obratu 2 % (očistená hodnota 14%), hospodársky výsledok pred úrokmi a zdanením sa zdvojnásobil. Investície dosiahli 25,9 miliónov eur. V Rakúsku firma vytvorila 200 nových pracovných miest.

LAAKIRCHEN. Spoločnosť Miba, strategický partner medzinárodného motorového a automobilového priemyslu, zaznamenala v náročnom trhovom prostredí v prvom polroku 2008/09 (za výkazové obdobie od 1. februára do 31. júla 2008) úspešný vývoj. Obrat spoločnosti vzrástol o dve percentá na 199,7 miliónov eur. Hospodársky výsledok pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil za výkazové obdobie medziročne z 12,0 miliónov eur na 23,6 miliónov eur.

Po očistení hodnôt o obrat, ktorého sa Miba vzdala predajom závodu na spekané komponenty v Španielsku, predstavuje nárast obratu v prvom polroku 14 percent. „Tento nárast, ktorý výrazne prevyšuje úroveň trhového rastu, je daný strategickým zameraním na technologicky náročné výrobky“, povedal predseda predstavenstva Peter Mitterbauer. Miba profituje zo svojho zamerania na jasne definované trhové segmenty automobilového priemyslu, ale aj na neautomobilovú sféru, ktorá sa na celkovom obrate spoločnosti podieľa 60 percentami.

Rozpätie EBIT vo vykazovanom období dosahovalo hodnotu 11,8 percenta. „Zlepšenie hospodárskeho výsledku bolo výrazne ovplyvnené predajom závodu na spekané komponenty v Španielsku. Toto zlepšenie je predpokladom pre budúce investície a ďalšie posilňovanie našej vedúcej pozície v technológii“, povedal Mitterbauer.

Investície sme financovali z vlastných zdrojov

Oproti minulému roku výrazne zvýšené investície do strojov a zariadení vo výške 25,9 miliónov eur, ktoré slúžia na rozšírenie kapacít vo všetkých troch divíziách, predstavujú základ pre dôslednú optimalizáciu výrobných a logistických procesov. Investície prvého polroku boli opäť v plnej výške financované z operatívnych finančných tokov vo výške 31,6 miliónov eur.

Celosvetový počet pracovníkov v skupine Miba dosiahol k 31. júlu 2008 2 854. Tento údaj očistíme o predaný závod v Španielsku zodpovedá medziročnému nárastu o 14 percent, resp. o 352 pracovníkov. V Rakúsku pritom vzniklo 200 nových pracovných miest. K rozhodujúcemu dňu kvartálu tu bolo zamestnaných

1 655 pracovníkov.

Vyhliadky

Predstavenstvo spoločnosti Miba AG potvrdilo svoju prognózu stabilného rastu v hospodárskom roku 2008/09 aj pri vyšších nákladoch na energie a surovinové vstupy ako aj pri neustálom cenovom tlaku zo strany odberateľov. Neustále zvyšovanie produktivity a optimálne využitie inštalovaných kapacít výrobných zariadení predstavujú základ pre zabezpečenie operatívnej výkonnosti všetkých troch divízií spoločnosti Miba.

Skupina Miba

Koncern so sídlom v hornorakúskom Laakirchene je strategickým partnerom medzinárodného strojárskeho a automobilového priemyslu. Jeho jedenásť závodov na celom svete vyrába spekané komponenty, klzné ložiská a trecie obloženia pre osobné vozidlá, železnice, lode, lietadlá a elektrárne. Výrobky spoločnosti Miba robia stroje výkonnejšími, bezpečnejšími a ekologickejšími. Miba zamestnáva asi 2 800 pracovníkov, z toho viac ako polovicu v rakúskych závodoch v Laakirchene, Vorchdorfe a Roithame. Na Slovensku zamestnáva viac ako 600 ľudí v podnikoch v Dolnom Kubíne a vo Vrábľoch. Obrat spoločnosti, ktorá je kótovaná na burze,dosiahol v hospodárskom roku 2007/08 387,7 miliónov eur pri hospodárskom výsledku pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 27,6 miliónov eur.

Vyhľadať v článkoch:

Hľadať slová:

Zasielať emailom:

Z oblasti: Biznis a financie
Kariéra
Zasielať info denne
1x týždenne
Na email: