Kniha obchodníkov

Kariéra je vo vašich rukách

Skôr ako sa rozhodnete pre zmenu v kariére alebo ak sa práve chystáte prvýkrát vstúpiť do sveta práce, informujte sa o všetkých možnostiach a hľadajte informácie aj v tejto otvorenej knihe profesií.

Hľadajte vo vyśe 40-tich profiloch pracovných pozícií v oblasti obchodu popísaných v tejto knihe. Dozviete sa o náplni práce jednotlivých pozícií, požadovaných znalostiach, schopnostiach, osobnostných predpokladoch. Porovnajte si profily a objavujte v nich seba, vaše ambície, naplnenie vašej osobnosti.

Objavte svoje kariérne smerovanie
Čítanie v tejto knihe vám:
  • ukáže širšie možnosti výberu
  • podporí vašu obrazotvornosť pri plánovaní kariéry v oblasti obchodu
  • pomôže identifikovať vaše schopnosti a predpoklady
  • umožní detailnejšie skúmať vami preferované profesie

Nájdite si váš job
Čítanie v tejto knihe vám pomôže:
  • porozumieť pracovným ponukám
  • s vyhľadávaním pracovných ponúk

Vyhnite sa chybným rozhodnutiam
Čítanie v tejto knihe vám pomôže vyhnúť sa profesiám, ktoré vám nesedia

Kniha obsahuje popisy, resp. profily, pracovných pozícií z oblasti obchodu, rozdelených do šiestich kategórií. Každá kategória je samostatne popísaná a je poukázané na vzájomnú väzbu pozícií v rámci kategórii.

Informácie o každej pozícii sú členené na tieto časti: poslanie, popis, náplň práce, požadované znalosti, požadované schopnosti, osobnostné predpoklady, vzdelanie, príbuzné pozície.

Aj pre odborníkov z oblasti obchodu môžu byť niektoré disciplíny menej známe. Táto kniha sa pokúša priblížiť a objavovať čaro sveta obchodníkov nielen pre čitateľov pôsobiacich v oblasti obchodu, ale aj pre ľudí spotrebiteĺov.

Kniha si kladie za cieľ pomôcť:
  • uchádzačom o prácu v oblasti obchodu hlbšie pochopiť očakávania zamestnávateľov
  • zamestnávateľom pri zostavovaní pracovných ponúk
  • obchodníkom lepšie rozumieť práci svojich kolegov v iných obchodníckych pozíciách
  • pracovníkom z iných oblastí jako je obchod, pochopiť náplň práce obchodíkov.

Vaša kariéra je vo vašich rukách.

Navigátor
Naspäť     Na úvod    


ISSN 1337-0367